Hälsotips

hälsotips Hälsotips

Kan du lsäa dteta?

Kan du lsäa dteta?
Braa 55% av floekt kan.

Jag kndue itne tro att jag fkaitkst kndue frsötå vad jag lstäe. Den
fneoelmana kfraetn i mnänisnaks hjnräan kan, elnigt en undiöserknng i
Cmabrigde Uinervtisy, lsäa oedrn i vlkien odnrig som hlset, det edna
vkitgia är att den fsötra och stsia btkosaevn stetir på rtät palts. Rsteen
kan vraa hluler om bluler och du kan ädnå lsäa det unta ngåra porlbem.
Vrfaör vi kan det, är att hjnräan lsäer itne vrjae bostakv för sig, utna
hlea odert som en hel. Hägtfit va? Och jag som altild ttort att svata rtät
viart vitgkit!

Uppmärksamhetstest för kvinnor

uppmärksamhetstest1 Uppmärksamhetstest för kvinnoruppmärksamhetstest2 Uppmärksamhetstest för kvinnoruppmärksamhetstest3 Uppmärksamhetstest för kvinnoruppmärksamhetstest4 Uppmärksamhetstest för kvinnoruppmärksamhetstest5 Uppmärksamhetstest för kvinnoruppmärksamhetstest6 Uppmärksamhetstest för kvinnoruppmärksamhetstest7 Uppmärksamhetstest för kvinnor

Mera pyssel och tidsfördriv

Det här är inget test – bara ett fenomen. All läsning av exemplen är förklarade. Läs texten i den här triangeln högt.
pyssel1 Mera pyssel och tidsfördriv
Troligtvis sa du ‘A bird in the bush,’! och. …….
om det var DET du sa, så missade du att de
att ordet THE är skrivet två gånger!
Tyvärr, titta igen.

Låt oss nu leka med ord.
Vad ser du?
 Mera pyssel och tidsfördriv
I svart kan du läsa ordet GOOD (god), i vitt ordet EVIL (ond) (inuti varje svart bokstav finns en vit). Det är också väldigt psykologiskt, då det visualiserar konceptet att det goda kan inte existera utan det onda (eller frånvaron av godhet är ondska).

Och vad ser du här?, what do you see?
pyssel3 Mera pyssel och tidsfördriv
Du kanske inte ser det först, men de vita utrymmena blir optical (synvilla), det blå landskapet blir ordet illusion (illusion). Titta igen! Du kan kanske förstå varför ordet kallas en optisk illusion?

Vad ser du här?
 Mera pyssel och tidsfördriv
Den här är ganska knepig!
Spegelbilden av ordet TEACH (undervisa) är LEARN (lära).

Den sista.
Vad ser du?
pyssel5 Mera pyssel och tidsfördriv
Du läste troligen ordet ME (MIG) i brunt, men…
…om du tittar i ordet ME (MIG) ser du ordet YOU (DIG)!
Behöver du titta igen?
Testa din hjärna.

Detta är verkligt coolt. Nästa är verkligen fantastiskt så läs igenom hela.
pyssel6 Mera pyssel och tidsfördriv
ALZHEIMERS ÖGONTEST

Räkna alla ‘ F ‘ i följande text:
FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS…
(läs nedan)

Hur många ?

Fel, det är 6 – inget skoj.

LÄS DET IGEN !

Gå upp och läs texten igen och hitta alla 6 F’ innan du rullar ner..

Anledningen är den här.
Hjärnan ser inte ordet ‘OF’.
pyssel7 Mera pyssel och tidsfördriv
Ofattbart eller hur? Gå tillbaks och titta igen!!
Alla som räknar alla 6 ‘F’ första gången är ett geni.
 Mera pyssel och tidsfördriv
Tre är normalt, fyra är ganska unikt.

Skicka detta till dina vänner
Det kommer att göra dem tokiga.!
Och håller dom sysselsatta i åtskilliga minuter..!
pyssel9 Mera pyssel och tidsfördriv

Mera hjärngympa… Från Cambridge University.
Enadst smtara mäsnknior kan lsäa dteta.

Olny srmat poelpe can raed tihs.

I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm.. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs psas it on !!

Test: Hur smart är din högerfot?

Det här är ju inget skämt, men ett litet test som går bra att fördriva tiden med om man har tråkigt på jobbet. Inte säker på hur det funkar för vänsterhänta, men det viktiga är nog att man gör övningen med hand och fot på samma sida…

Hur smart är din högerfot?

Det här är så kul att det kommer att sysselsätta dina tankar ett tag. Jag tror att du kommer att försöka minst 50 gånger för att se om du kan överlista din fot, men det kan du inte!

1. Sitt ner, lyft din högra fot ifrån golvet och cirkulera den medurs.

2. Nu, medan du gör det, skriv siffran ”6″ i luften med din högra hand.

Din fot kommer att ändra riktning!

Jag sade ju det… och det finns ingenting du kan göra åt det!

Vidaresänd detta till dina vänner… de kommer inte att kunna tro det heller!!

Japansk syntest

japansksyntest Japansk syntest
Om du inte kan se/läsa någonting så dra i yttre ögonvrårna så att du får sneda ögon (som om du vore asiat).
Fortsätt dra tills ögonen är nästan stängda………
…… det fungerar.
Så knäppt att man måste skicka det vidare!

OBS!Tyvärr syns texten i bilden alltför bra i en iPhone…/Red.

Tim testar T.E.N.S

Legendariskt klipp från Pistagemorgon som gick på Carlskoga TV 2002. Tim testar en T.E.N.S-apparat. T.E.N.S, transkutan elektrisk nervstimulering, används bland annat till smärtlindring.