Forskning

Mailhumor behandlas i magisteruppsats

För fem år sedan, 2008, behandlade medieforskaren Ida Viksveen Larsen vid Oslo Universitet mailhumorn, eller eposthumorn, i en magisteruppsats med titeln ”Humor om kjønn og sex på epost”.

Viksveen Larsen konstaterar, som vi på Maihumor även gjort, att en majoritet av skämten handlar om sex och kön.
– Eller snarare stereotyper och överdrifter om genus och kön, säger hon i en intervju för den norska forskningstidskriften Forskning.no, som även är översatt till danska.

I uppsatsen, som hamnar i en spännande skärningspunkt mellan genus- humor- och medieforskning, delar Viksveen Larsen in de epostskämt som handlar om sex i sex olika kategorier:

Sex olika kategorier

  • Naturalisering av kön
  • Inte behärska sociala koder
  • Förlöjligande av det motsatta könets beteende
  • Konflikter mellan könen
  • Förlöjligande av det motsatta könets utseende
  • Parodiering av pornografi

– Eposthumorn generellt underbygger skillnader, motsättningar och konflikter mellan könen, sammanfattar Viksveen Larsen.

Mycket vanligt

Hon har granskat utbytet av skämtmail om sex och kön hos en grupp studenter och analyserat exempel på sådan humor som informanter har skickat henne. Studien tyder på att sådana e-postmeddelanden är mycket vanliga, en stor majoritet av eleverna hade fått dem.

Inte så subversivt

I sitt material hittar hon dock inte mycket som utmanar stereotyperna.

– Nej, det vill jag inte säga. Men i kategorin jag kallat ”Konflikter mellan könen” hittade jag exempel på humor som belyser motsättningar och maktrelationer och samtidigt indirekt kritiserar dem, säger Viksveen Larsen.

Hon hittade däremot flera exempel på att eposthumorn blev grym och diskriminerande, det som humorforskarna kallar för social aggression, särskilt i humorkategorin hon kallar ”Förlöjligande av det motsatta könets utseende.”

Läsa hela?

Är man riktigt nördigt intresserad går hela uppsatsen att ladda ner och läsa här.