Etisk brasklapp

Humor i allmänhet och mailhumor, e-postad humor,  i synnerhet utmanar gärna våra förutfattade meningar och fördomar. Samtidigt är det inte helt ovanligt att fördomar sprids och förstärks genom skämten.

Blondiner, norrmän, negrer och invandrare är inte helt ovanliga måltavlor för skämten. Vi som står bakom Mailhumor försöker vara hyfsat fördomsfria, och tänker oss för innan vi publicerar sådant som kan uppfattas som sexistiskt, rasistiskt eller kränkande för vissa grupper. Men samtidigt tycker vi att det ska vara högt i tak, och att man kan skämta om sådant som man egentligen inte tycker. Därför finns det en hel del skämt här som inte speglar våra åsikter.

Humor är till sin natur gränsöverskridande. Have fun!