Om Mailhumor

Mailhumor är en webbplats som samlar alla slags roligheter som snurrar runt på internet.

Så fort eposten började bli populär under 90-talet började användarna hitta på kreativa sätt att använda den. Att skicka roliga saker till varande var något som många fann betydligt mer berikande än att arbeta.

Det är just i arbetslivet som denna form av humor har frodats och frodas mest. Som förströelse och som alternativ till tråkiga arbetsuppgifter.

Kan man då se att någon speciell form av skämt är mer populära än andra? Jo, utan att dra några långtgående slutsatser kan man konstatera att skämt om män och kvinnor, jämförelser mellan manligt och kvinnligt, är det i särklass mest vanliga. Åldrandet är också populärt.

I dag har eposthumorns eller mailhumorns roll delvis tagits över av sociala medier som Facebook eller andra platser på nätet.

Grunden till Mailhumor.se är de samlingar av mer eller mindre rolig epost som vi som ligger bakom sajten byggde upp. Efter hand har vi fått mer och mer bidrag av våra läsare. På Mailhumor.se fångar vi upp både klassiska historier, roliga bilder, knäppa filmklipp och annat löst och roligt. Du får gärna hjälpa till: skicka in något du själv tycker är roligt här.

Mailhumor drivs av Joachim Björk, som du kan kontakta här.